adiunkt

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) oraz posiadają:

1.      Ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia z prawem wykonywania zawodu;

2.      Doktorat z zakresu nauk o kulturze fizycznej;

3.      Ukończone studia podyplomowe z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych;

4.      Minimum roczne doświadczenie w pracy ze studentami kierunku fizjoterapia w ramach realizacji przedmiotu: Masaż leczniczy;

5.      Minimum 10 publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii;

6.      Czynny udział w konferencjach naukowych z zakresu fizjoterapii;

7.      Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku fizjoterapeuty;

8.      Udokumentowane doświadczenie w pracy z pacjentami z uszkodzeniami narządu ruchu zdobyte w kraju i zagranicą;

9.      Ukończone kursy z zakresu: masaż (masażu klasycznego, masażu segmentarnego, masażu limfatycznego, masażu chińskiego punktowego, refleksoterapii stopy);

10.  Ukończone inne kursy zawodowe.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl