Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w  Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie badań nad dziedzictwem kulturowym polsko-ukraińskiego pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: zarządzanie obiektami kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja dziedzictwa kulturowego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl