Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie, w  Instytucie Studiów Europejskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie nauk społecznych w dyscyplinach nauki socjologiczne lub nauki o mediach i komunikacji społecznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl