Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w  Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki obronnej oraz odbudowy i stabilizacji państw azjatyckich, a także kompetencji analitycznych w odniesieniu do współczesnych konfliktów zbrojnych i ich rozwiązywania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl