adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Adiunkt będzie zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach polskich i angielskich, dla studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów oraz w działalność naukową z zakresu genetyki ilościowej, biostatystyki, syntezy wyników badań oraz ekologii ewolucyjnej ptaków.

 

Wymagania dodatkowe:

– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim w zakresie:

            – genetyki ilościowej

            – biostatystyki

            – wykorzystania metod matematycznych w biologii

– bardzo dobra znajomość genetyki ilościowej, metod syntezy wyników badań, nowoczesnej biostatystyki

– udokumentowane publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym doświadczenie w genetyce ilościowej, ekologii ewolucyjnej, syntezie badań i meta-analizie oraz wykorzystaniu nowoczesnych metod biostatystycznych

– umiejętność programowania w:

            – powłoce systemu Linux

            – R

– udokumentowana umiejętność uzyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.biologii@uj.edu.pl