: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko: adiunkt

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii Materiałowej (I-1)

na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki (I)

 

Wymiar etatu: pełny

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa

 

I.              Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

1)  posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

2)       posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego,

3)  posiadanie udokumentowanego osiągnięciami dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

4)  posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu: technologii tworzyw sztucznych; podstaw technologii tłocznictwa; wtryskiwania tworzyw sztucznych termoplastycznych; podstaw projektowania konstrukcji; nanomateriałów; nieniszczących metod badań kompozytów
i polimerów konstrukcyjnych, 

5)       wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca zatrudnienia

 

II.                 Pozostałe wymagania stawiane kandydatowi:

 

1)    posiadanie  doświadczenia w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych,

2)    posiadanie doświadczenia i umiejętności administracyjno-organizacyjnych,

3)    posiadanie umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych,

 

Spełnienie jednocześnie wszystkich, powyższych wymagań nie jest niezbędne.

Załączniki