: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

doktorat w dyscyplinie językoznawstwo, wykształcenie w zakresie filologii angielskiej i germańskiej, dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa w postaci monografii oraz artykułów, w tym opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy MEiN, indeksowanych w bazach Scopus i/lub Web of Science (co najmniej 10), wystąpienia na konferencjach międzynarodowych (co najmniej 10), doświadczenie w redakcji zbiorowych publikacji naukowych jako redaktor lub współredaktor, doświadczenie w aplikowaniu o granty i stypendia naukowe oraz uczestniczeniu w projektach badawczych, doświadczenie w prowadzeniu  zajęć akademickich, doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.