Adiunkt badawczy – post-doc

Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Grupie Badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN SONATA 15)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
 
Wymagane szczegółowe kwalifikacje:
4) tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
5) doskonała znajomość języka angielskiego,
6) doświadczenie w analizie danych metagenomicznych lub doświadczenie w technikach uczenia maszynowego,
7) doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
8) umiejętność współpracy,
9) chęć pracy interdyscyplinarnej,
10) zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.

Praca badawcza będzie wykonywana w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagillońskiego w Grupie Bioinformatyki, w ramach projektu NCN SONATA 15 „Przewidywanie zmian mikrobiomu w czasie i pod wpływem perturbacji: zastosowania uczenia maszynowego do badań mikrobiomu i strategii terapeutycznych”. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: tworzenie, szkolenie, testowanie i stosowanie modeli opartych na uczeniu się maszynowym w odniesieniu do danych mikrobiomowych (zadania 4 i 5); wykonywanie modelowania statystycznego danych dotyczących mikrobiomu (zadanie 1); współpraca z zespołem badawczym w zakresie interpretacji danych dotyczących mikrobiomu i wyników prognostyków

Więcej informacji o stanowisku znajduje się na stronie: http://tomaszlab.org/associate_sonata 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę mcb.uj.edu.pl.