adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

– ukończone studia wyższe w zakresie matematyki, informatyki, ekonomii lub pokrewnych oraz stopień doktora w jednej z ww. dziedzin naukowych;

– znajomość statystyki i procedur stosowanych w analizach jedno
i wielowymiarowych zamiennych;

– znajomość oprogramowania statystycznego (przykładowo Statistica, Statgraphics), a dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania funkcjonującego
w szeroko pojętej branży turystycznej, hotelarskiej i rekreacyjnej;

– znajomość oprogramowania MS Office oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, także z wykorzystaniem komputerów;

– chęć rozwoju naukowego, zaś dodatkowym atutem będą publikacje naukowe oraz znajomość problematyki związanej z turystyką i rekreacją;

– znajomość języka obcego (szczególnie języka angielskiego).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl