ADIUNKT (GRUPA PRACOWIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIAŁ FILOZOFII
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze środków OPUS pt. „Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.”; UMO-2017/27/B/HS6/00959 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1.  posiadają co najmniej stopień doktora;
 2.  posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3.  biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe kryteria:

 1. uzyskanie stopienia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 2. w momencie zatrudnienia posiadanie stopnia doktora w zakresie psychologii, kognitywistyki, informatyki, lub nauk pokrewnych,
 3. udokumentowane umiejętności w projektowaniu, przeprowadzaniu badań i analizie danych fMRI i/lub sMRI lub gotowość szybkiego, i w dużej mierze samodzielnego, ich opanowania,
 4. zainteresowania w obszarze neurobiologii funkcji poznawczych,
 5. rekomendacja samodzielnych pracowników naukowych,
 6. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 7. przynajmniej jedna publikacja naukowa z obszaru nauk eksperymentalnych,
 8. wysoka motywacja do pracy,
 9. umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 10. pracowitość i samodyscyplina,
 11. umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na zofia.wodniecka@uj.edu.pl