ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Informacja o konkursie na stanowisko na stanowisko adiunkta (na zastępstwo) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki w zakresie informatyki lub matematyki

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ, a także spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1)            posiadanie co najmniej stopnia doktora;

2)            odpowiedni dorobek naukowy;

3)            czynny udział w życiu naukowym;

4)            doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl