ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literaturoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literaturoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie literaturoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.  

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Dorobek naukowy z zakresu: literatury rosyjskiej XX wieku, polsko-rosyjskich związków literackich, zagadnień przekładoznawczych. Co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki akademickiej; doświadczenie w zakresie dydaktyki historii literatury rosyjskiej i angielskiej; biegła znajomość języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego w mowie i piśmie; mile widziany dorobek potwierdzony publikacjami, dorobek metodyczny. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.palik@uj.edu.pl