ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym UJ

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w zakresie transformacji cyfrowej społeczeństwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.            posiadają co najmniej stopień doktora,

2.            posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3.            biorą czynny udział w życiu naukowym.

Przez odpowiedni dorobek naukowy rozumie się publikacje w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE, poświęconych co najmniej jednemu z poniższych obszarów transformacji cyfrowej:

– kontroli okulomotorycznej, pozyskiwaniu oraz analizie danych o ruchu gałek ocznych;

– modelowaniu procesów perpepcyjnych i poznawczych podczas czytania cyfrowego;

– sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu w analizie danych eksperymentalnych.

Przez czynny udział w życiu naukowym rozumie się w szczególności wystąpienia na międzynarodowych konferencjach i sympozjach poświęconych co najmniej jednemu z powyższych obszarów.

Dodatkowo:

4.            osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filozof@uj.edu.pl