ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Fizyki Teoretycznej.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
4) uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
 Dodatkowym atutem będzie:
a) doświadczenie w badaniu układów dynamicznych;
b) znajomość metod opisu zachowania chaotycznego układów wielu ciał;
c) doświadczenie w teoretycznym opisie ultra-zimnych gazów atomowych;
d) doświadczenie w zaawansowanych symulacjach numerycznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.sacha@uj.edu.pl