ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Konkurs na trzy stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Dioscuri Strukturalnej Dynamiki Receptorów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na trzy stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Dioscuri Strukturalnej Dynamiki Receptorów na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu „Dioscuri Center for Structural Dynamics of Receptors”, nr PSP: Z/IPZ/00365 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe wymogi:  

4) stopień doktora nauk biologicznych, chemicznych lub fizycznych; 

5) doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptu; 

6) doświadczenie w pracy eksperymentalnej z dziedziny biochemii i/lub biologii strukturalnej i/lub biofizyki i/lub analizy dużych objętości danych; 

7) biegła znajomość języka angielskiego; 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na przemyslaw.nogly@uj.edu.pl