ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Ogólnej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia w ramach realizacji projektu NCN OPUS 18 pt. „Uczenie się i oduczanie bólu od innych. Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na ból” na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Ogólnej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia konkursu, tj. 21 listopada 2022 r.,
 2. doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań eksperymentalnych,
 3. autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji, w tym w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Reports,
 4. autorstwo lub współautorstwo wystąpień prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji naukowych,
 5. doświadczenie w analizie statystycznej danych,
 6. biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 1. planowanie eksperymentów,
 2. przygotowywanie materiałów badawczych oraz programowanie procedur eksperymentalnych,
 3. przeprowadzanie eksperymentów w laboratorium,
 4. przeprowadzanie analiz statystycznych,
 5. interpretacja wyników,
 6. przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
 7. prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych,
 8. udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 2. współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 3. wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 4. dostęp do infrastruktury badawczej,
 5. benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 6. dodatkowe świadczenia socjalne,
 7. umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) na czas określony 2 lat,
 8. pracę w dynamicznie rozwijającym się Zespole Badania Bólu,
 9. możliwość rozwoju naukowego i doskonalenia warsztatu badawczego,
 10. możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z członkami Zespołu Badania Bólu.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na przemyslaw.babel@uj.edu.pl