ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zakresie grawitacji i kosmologii teoretycznej w ramach projektu NCN SHENG 1, nr umowy UMO-2018/30/Q/ST9/00795, pt. Kosmologiczne konsekwencje teorii wykraczających poza Model Standardowy w kontekście astronomii fal grawitacyjnych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)         doktorat w momencie rozpoczęcia zatrudnienia;

2)         doświadczenie w dziedzinie kosmologii, modyfikowanej grawitacji oraz fizyki wysokich energii;

3)         biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Opis zadań:

Opracowanie problemów badawczych projektu związanych z falami grawitacyjnymi, fizyką wczesnego Wszechświata, modyfikowaną grawitacją itd.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.kolakowska-kowalska@uj.edu.pl