adiunkt – post-doc

Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Szczegółowe wymagania:

1)      tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, automatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
2)      doskonała znajomość języka angielskiego,
3)      doświadczenie w analizie danych metagenomicznych, eksploracji dużych zbiorów danych lub doświadczenie w technikach uczenia maszynowego,
4)      doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
5)      umiejętność współpracy,
6)      chęć pracy interdyscyplinarnej,
7)      zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.

Więcej informacji o projekcie Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z   wykorzystaniem synergii wewnętrznychspołecznościmikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu znajduje się na stronie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491777-pl.pdf

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.