Adiunkt / Profesor Uczelni

Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

I.            Niezbędne wymagania stawiane kandydatowi:

1)  posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

2)       posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego,

3)  posiadanie, co najmniej, 10-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym,

4)  posiadanie udokumentowanego osiągnięciami dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

5)  posiadanie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia praktycznego w zakresie technologii spajania materiałów (m.in. FrictionStirWelding), wyciskania tarciowego, spiekania, przetwarzania ECAP,

6)       wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca zatrudnienia

 

II.               Pozostałe wymagania stawiane kandydatowi:

1)   posiadanie  doświadczenia w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych,
w szczególności przy wykorzystaniu metod obserwacji mikroskopowych – świetlnych i elektronowych oraz badań właściwości mechanicznych,

2)   posiadanie doświadczenia i umiejętności administracyjno-organizacyjnych,

3)   posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,

4)   posiadanie umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych,

5)   posiadanie umiejętności i doświadczenia w ochronie własności intelektualnej potwierdzone np. przyznaną ochroną prawną na zgłoszone wynalazki.

 

Spełnienie jednocześnie wszystkich, powyższych pięciu, wymagań nie jest niezbędne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imf@pk.edu.pl