Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Rynków Finansowych Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Rynków Finansowych
Instytutu Finansów
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim, a także w języku angielskim, zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej,
2) realizacja badań naukowych,
3) przygotowanie i publikacja wyników badań,
4) organizacja konferencji,
5) działalność organizacyjna na rzecz środowiska akademickiego,
6) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Opis wymagań w dołączonym załączniku. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl