adiunkt w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

SŁOWA KLUCZOWE: transport, systemy transportowe
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania dodatkowe):
‒ stopień doktora w dyscyplinie budownictwo lub transport,
‒ doświadczenie w pracy dydaktycznej,
‒ doświadczenie w realizacji opracowań w dziedzinie planowania rozwoju systemów transportowych
‒ dorobek badawczy (publikacje, projekty, konferencje),
‒ posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
‒ znajomość języka obcego (udokumentowana),
‒ umiejętność pracy zespołowej,
‒ dyspozycyjność, mobilność,
‒ wybór Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
‒ znajomość aktualnego oprogramowania w zakresie systemów transportowych

KEY WORDS: transport planning, transport and logistics systems
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
‒ PhD Degree in Civil engineering and transportation,
‒ teaching experience,
‒ experience in transport systems planning and modelling
‒ knowledge of the software in the field of transport systems planning and modelling
‒ research achievements (publications, projects, conferences),
‒ proven academic experience or supplementing it during first year of the employment,
‒ foreign language skills (confirmed),
‒ teamwork skills,
‒ availability, mobility,
‒ choosing the Cracow University of Technology as the basic workplace,

LINK DO STRONY:
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3902&catid=26&lang=pl&Itemid=415

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kst@pk.edu.pl