assistant

Department of Strategic Management, Faculty of Management
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

details attached