Assystent badawczo-dydaktyczny/Research and teaching assistant

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

details in the attachment

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joannab@agh.edu.pl