Assystent badawczo-dydaktyczny/Research and teaching assistant

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Technologii Środowiskowych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Katedry Technologii Środowiskowych Politechniki Krakowskiej zatrudni w trybie konkursu asystenta badawczo-dydaktycznego spełniającego poniższe warunki:

– Ukończone studia wyższe na kierunku biologia, mikrobiologia, biochemia, biotechnologia lub pokrewnym

– Uzyskany stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dopuszcza się przedstawienie oświadczenia kandydata o uzyskaniu tego stopnia po terminie składania zgłoszeń, ale przed podjęciem pracy)

–  Dorobek naukowy w zakresie mikrobiologii potwierdzony publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych i/lub udziałem w projektach badawczych

–  Doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych badań mikrobiologicznych  

–   Dobra znajomość języka angielskiego (dla obcokrajowców także języka polskiego)

Zatrudnienie na pełny etat na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślny. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu oraz pod adresem email : jmikosz@pk.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na s-0@wis.pk.edu.pl