Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Kultury (w Katedrze Kultury Współczesnej)  na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce, w zakresie sztuki współczesnej.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
  • predyspozycje do pracy badawczej;
  • doświadczenie w prowadzeniu pracy dydaktycznej;
  • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce, w zakresie sztuki współczesnej.
     

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl