ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w dyscyplinie nauki prawne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w dyscyplinie nauki prawne

LeADS – Legality Attentive Data Scientists (https://cordis.europa.eu/project/id/956562) projekt pn. „Granice własności informacji: od pojęć do praktyki” dofinansowany z programu Horyzont Unii Europejskiej 2020 Innovative Training Networks

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

Dodatkowe wymogi: 

3. posiadają biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4. posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie.
 

Główne obowiązki dotyczą:

– zarządzania i realizacji projektu badawczego w ciągu 36 miesięcy,

– napisania pracy doktorskiej w ramach przypisanego Projektu Badawczego ESR i zgodnie z jego celami,

– uczestnictwa w działaniach badawczych i szkoleniowych w ramach sieci LeADS,

– uczestnictwa w spotkaniach projektów LeADS,

– rozpowszechniania wyników swoich badań wśród społeczności nienaukowej,

– współpracy z innymi pracownikami naukowymi i studentami pracującymi w szerokich obszarach mających znaczenie dla projektu badawczego i instytucji partnerskich,

– sporządzenia raportów z postępów oraz przygotowania wyników i artykułów do publikacji i rozpowszechniania za pośrednictwem czasopism, prezentacji, filmów i Internetu,

– uczestnictwa w spotkaniach dotyczących postępów i zarządzania zgodnie z wymaganiami oraz sieciowanie z innymi grupami badawczymi.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na leads@uj.edu.pl