asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, w obszarze badań informatologicznych, w zakresie problematyki zarządzania informacją, w tym szczególnie zarządzania informacją w przestrzeni miejskiej, zarządzania informacją w nauce i ekologii informacji.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1)      posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2)      predyspozycje do pracy badawczej;

3)      doświadczenie w prowadzeniu pracy dydaktycznej, w tym praktyczne umiejętności związane z obsługą specjalistycznego oprogramowania (w tym szczególnie do analizy danych i przetwarzania materiałów graficznych);

4)      dodatkowym atutem będzie znajomość wybranych języków programowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl