Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, w zakresie zarządzania mediami, zarządzania informacją i treścią w social mediach, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych, tworzenia strategii medialnych oraz strategii marki, realizacji projektów dotyczących mediów immersyjnych, a także międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1)      posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2)      predyspozycje do pracy badawczej;

3)      doświadczenie w prowadzeniu pracy dydaktycznej;

4)      dorobek naukowy ww. zakresie;

5)      doświadczenie zawodowe;

6)      udział w projektach międzynarodowych.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl