asystent

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH w KATEDRZE SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH, WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ

Wymiar etatu: pełny
Liczba dostępnych stanowisk: 3
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

1.     Niezbędne wymagania:
‒         stopień magistra inżyniera w dyscyplinie transport lub pokrewnej,
‒         zainteresowanie metodami e-learning dla transportu,
‒         pożądane doświadczenie w realizacji opracowań w dziedzinie transportu,
‒         posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
‒         znajomość języka obcego (udokumentowana), a w przypadku obcokrajowców udokumentowania znajomość języka polskiego,
‒         umiejętność pracy zespołowej,
‒         dyspozycyjność, mobilność,
‒         wybór Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
2.     Dodatkowe wymagania:
‒         znajomość aktualnego oprogramowania w zakresie systemów transportowych i logistycznych,
‒         umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi do symulacji procesów transportowych i logistycznych,
‒         preferowana poszerzona wiedza z zakresu zaawansowanych metod matematycznych w transporcie lub z zakresu transportu lotniczego,
‒         rekomendowane doświadczenie z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie lub zarządzania transportem miejskim.

Szczegółowe informację dotyczące sposobu aplikowania znajdują się na stronie BIP https://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=2825

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kst@pk.edu.pl