asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Asystenta  badawczo – dydaktycznego
w Katedrze Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-05)
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk:  1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: Inżynieria Mechaniczna

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną ze studentami, uczestniczyć w pracach naukowych i działalności organizacyjnej Katedry i Wydziału, podnosić swoje kwalifikacje w zakresie dydaktyki
szkoły wyższej oraz przyjmą zasady określone w § 3 Kodeksu Etycznego Politechniki Krakowskiej (http://bip.pk.edu.pl/index.php?Upprz=118),
a także spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z późn zmianami (http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn.pdf) oraz warunki §57, pkt. 1 i pkt. 4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z 29 maja 2019 r. (http://bip.pk.edu.pl/get14.php?id_zal=2311)

Warunki rekrutacji dostępne w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na icp@mech.pk.edu.pl