asystent badawczo-dydaktyczny (2 stanowiska)

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

szczegóły w załączeniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katgeom@agh.edu.pl