Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie współczesnego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem militarnych aspektów bezpieczeństwa oraz współpracy cywilno-wojskowej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl