Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Środowiskowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. 

Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

Niezbędne wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra na kierunku biologia, mikrobiologia, biochemia, biotechnologia lub pokrewnym (uzyskany przed dniem rozpoczęcia pracy);
 • zainteresowania naukowe w zakresie mikrobiologii potwierdzone osiągnięciami w trakcie studiów, publikacjami w czasopismach naukowych i/lub udziałem w projektach badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych badań mikrobiologicznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców także języka polskiego;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja zajęć dydaktycznych ze studentami, konsultacje oraz organizacja zaliczeń i egzaminów;
 • przygotowanie materiałów i stanowisk dydaktycznych;
 • udział w badaniach naukowych oraz upowszechnianiu ich wyników;
 • udział w seminariach i konferencjach naukowych;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych;
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Katedry i Wydziału.

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2021 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Technologii Środowiskowych (Ś-4) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-2, pok. 408 w godz. 8.00-14.00 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl.

Teczka (email) z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta bad.-dyd. w Katedrze Ś-4. Dokumenty należy złożyć w terminie do 3.09.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10.09.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na s-4@wis.pk.edu.pl