asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

szczegóły w załączeniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kseiuos@agh.edu.pl