Asystent badawczy

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. 

Stanowisko związane jest z realizacją projektu flagowego “Central European Mathematical Research LAB”.
W projekcie zajmujemy się badaniami nad szeroko pojętymi układami dynamicznymi i teorią ergodyczną.
Główne kierunki badań w projekcie to własności ergodyczne układów gładkich, dynamika topologiczna i symboliczna, abstrakcyjna teoria ergodyczna oraz związki z innymi dziedzinami (geometria, teoria liczb).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
• wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania: 
Jest preferowane aby kandydat miał doświadczenie w układach dynamicznych i teorii ergodycznej (układach gładkich, topologicznych lub symbolicznych). Oczekuje się, że kandydat dołączy do grupy układów dynamicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie jej aktywnym członkiem. Oczekuje się również, że kandydat będzie ubiegał się o finansowanie zewnętrzne oferowane dla naukowców pracujących w Polsce.

Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę na pełen etat na 2 lata.

Ogłoszenie w języku polskim i angielskim oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie: 
https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/152932493 

Forma składania zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres adam.kanigowski@uj.edu.pl
tytuł: Assistant application. 

Dodatkowe pytania należy kierować do Adama Kanigowskiego na adres e-mail: adam.kanigowski@uj.edu.pl

Załączniki