asystent badawczy

Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Zadania badawcze:
1.    Opracowanie metodyki oceny jakości realizacji planów radioterapii z wykorzystaniem metod statystyki i radiobiologii klinicznej. Implementacja zaproponowanych metod oceny jakości realizacji planów radioterapii.

2. Opracowanie metodyki modyfikacji plików planów leczenia z zastosowaniem modelowania radiobiologicznego.

3. Walidacja opracowanych metod w oparciu o rozkłady dawki pochłoniętej zmierzone w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie. i obliczenia rozkładów przeżywalności oraz współczynnika skuteczności radiobiologicznej (RBE)

4. Współpraca w przygotowaniu publikacji naukowych (artykułów) z realizacji zadań 1, 2 i 3 oraz w szkoleniu studentów i młodszej kary naukowej w zespole badawczym Politechniki Krakowskiej.

Oczekiwania wobec kandydatów:
Udokumentowana znajomość fizyki radiacyjnej, technik radioterapii onkologicznej, metod Monte Carlo, metod statystycznych, umiejętność programowania  (C++, python), umiejętność analizy i prezentacji wyników obliczeń modelowych.