ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie fizyka w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, SONATA BIS 10 pn. „Kwantowe sieci tensorowe: od szkieł spinowych do kwantowego transportu”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Dodatkowe wymagania:

1) Wysoki poziom kompetencji akademickich w zakresie teoretycznego badania kwantowych układów wielu ciał, kwantowego transportu lub sieci tensorowych potwierdzony solidnym dorobkiem publikacyjnym.

2) Dobra znajomość języka angielskiego i chęć pracy w zespole

3) Kreatywność, niezależność i samodyscyplina

Opis projektu: Projekt koncentruje się na opracowaniu nowatorskich technik renormalizacji stanów nierównowagowych w problemach wielociałowego transportu kwantowego, bazując na tym, że ta szeroka klasa problemów posiada naturalną strukturę korelacji pozwalającą na wydajne symulacje.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marek.rams@uj.edu.pl