ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie biofizyka w zakresie projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Polskie Powroty Principles of information decoding in developmental systems

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Wymagania:

1) Magisterium z fizyki, matematyki, informatyki lub dziedziny pokrewnej.

2) Zainteresowanie interdyscyplinarnym charakterem projektu.

3) Znajomość metod numerycznych (w C++, Python, lub Mathematica).

4) Dobre umiejętności komunikacyjne.

5) Znajomość układów złożonych lub biologii systemowej będzie dodatkową zaletą.

Opis projektu:

Rozwój organizmu wielokomórkowego to zaskakująco powtarzalny proces, w którym komórki wystawione na

działanie sygnałów chemicznych, uzyskują swoją tożsamość z dokładnością rzędu średnicy pojedynczych

komórek. Pytanie o to jak taka precyzja jest osiągana w rozwoju organizmu jest fundamentalnym zagadnieniem

w biologii, które wciąż jest słabo zrozumiane. Proponowany projekt ma na celu odpowiedź na to pytanie

poprzez wykorzystanie metod fizyki teoretycznej do opisu konkretnych układów biologicznych. W wyniku

projektu zostaną zidentyfikowanie czynniki wpływające na dokładność z jaką przetwarzana jest informacja

pozycyjna w trakcie rozwoju organizmu. Wyniki projektu mogą mieć wpływ na badania nad rozwojem różnych

tkanek oraz układów z komórkami macierzystymi.

Opis zadań:

1) Konstruowanie oraz analiza modeli rozwijającej się tkanki w oparciu o metody fizyki teoretycznej.

2) Zbadanie możliwości weryfikacji wyników proponowanych modeli w układach biologicznych.

3) Aktywny udział w działalności naukowej zespołu projektowego

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcin.zagorski@uj.edu.p