ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej; 

2) wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej; 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Natywny użytkownik języka angielskiego. Ukończone studia magisterskie na kierunku filologicznym, specjalizacja językoznawstwo. Przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego (CELTA). Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka. 
 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.palik@uj.edu.pl