Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Kultury Amerykańskiej, w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w  dyscyplinie nauk o kulturze i religii, w zakresie amerykańskiej kultury popularnej.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dyscyplinie nauk o kulturze i religii;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

    Dodatkowe oczekiwania:

1) czynny udział życiu naukowym potwierdzony m.in. wystąpieniami na konferencjach, zjazdach, seminariach i   warsztatach;

2) dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Zakład działalności naukowej, w szczególności kultury popularnej w Stanach Zjednoczonych;

3) posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej, w tym posługiwanie się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami;

4) biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań, publikowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych w tym języku;

5) doświadczenie i wysoka ocena pracy organizacyjnej, mile widziane w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy naukowej ze środowiskiem studenckim;

6) mile widziane doświadczenie i aktywność w popularyzacji nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl