asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) oraz posiadają:

1.      Ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia z prawem wykonywania zawodu.

2.      Specjalizację w zakresie rehabilitacji ruchowej.

3.      Zatrudnienie w szpitalu klinicznym.

4.      Minimum 20-letnie doświadczenie w pracy ze studentami kierunku fizjoterapia z przedmiotów: fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w pediatrii, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządu ruchu w wieku rozwojowym, diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego, metody specjalne – NDT Bobath Baby.

5.      Stopień asystenta grupy Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath – dla kursu podstawowego.

6.      Certyfikaty ukończenia: Terapii Neurorozwojowej Niemowląt NDT-Bobath Baby, Advanced NDT-Bobath Baby Course, TIMP.

7.      Udział w grancie badawczym z dziedziny fizjoterapii.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl