asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

– ukończone studia wyższe;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

– uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki (legitymacja instruktorska, dyplom trenera, itp.);

– dodatkowe uprawnienia przewodnika górskiego, pilota wycieczek lub inne uprawnienia do prowadzenia wycieczek i obozów wędrownych;

– predyspozycje do pracy naukowej;

– biegłą znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl