Asystent w grupie dydaktycznej

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu znajdują się na stronie Politechniki w zakładce Praca na PK

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3943&catid=26&lang=pl&Itemid=415

Tematyka: technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie        

Oczekiwania: zainteresowania związane z w/w tematyką, średnia ze studiów powyżej 4,5 (dla absolwenta) lub ocena co najmniej dobra uzyskana w okresowej ocenie pracownika (jeżeli dotyczy); pożądane: publikacja artykułu w czasopiśmie bądź w materiałach konferencyjnych związanych z w/w tematyką, aktywność w prowadzeniu badań naukowych, doświadczenie w pracy dydaktycznej, znajomość j. angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat-l7@pk.edu.pl