asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Polonistyki - Katedra Performatyki
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w zakresie badań nad najnowszymi sztukami performatywnymi i praktykami kuratorskimi – practice-based research. Szczegółowe informacje podane są w załączonym formularzu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wpuj@uj.edu.pl