asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu znajdują się na stronie Politechniki w zakładce praca na PK.

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3944&catid=26&lang=pl&Itemid=415

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania dodatkowe):
‒ stopień magistra inżyniera w dyscyplinie transport lub pokrewnej,
‒ zainteresowanie metodami e-learning dla transportu,
‒ pożądane doświadczenie w realizacji opracowań w dziedzinie transportu,
‒ posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
‒ znajomość języka obcego (udokumentowana),
‒ umiejętność pracy zespołowej,
‒ dyspozycyjność, mobilność,
‒ wybór Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy,
‒ znajomość aktualnego oprogramowania w zakresie systemów transportowych i logistycznych,
‒ umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi do symulacji procesów transportowych i logistycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kst@pk.edu.pl