asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Proponowane jest zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1.10.2021 do 30.09.2022 (z możliwością przedłużenia).

posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna lub Materiałowa,
uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów,
posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
posiadają umiejętność zdalnego prowadzenia zajęć,
posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
oświadczą, że w razie pozytywnego przejścia procedury konkursowej Politechnika Krakowska będzie ich podstawowym miejscem pracy,
posiadają przygotowanie pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z materiałów polimerowych, biomateriałów i tkanek, metod doświadczalnych mechaniki ciała stałego oraz wytrzymałości materiałów;
posiadają umiejętność pracy w laboratorium, planowania doświadczeń, prowadzenia pomiarów z zakresu badań właściwości fizyko-mechanicznych materiałów

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na danuta.skrzypek@pk.edu.pl