profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub pokrewne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

2) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

3) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

4) posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, w tym dotyczących nauk o zarządzaniu i jakości;

5) posiadają dorobek naukowy w zakresie: nauki o zarządzaniu, przedsiębiorczość, e-przedsiębiorczość, zarządzanie w turystyce, zarządzanie w sporcie;

6) posiadają znajomość języków obcych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl