profesor uczelni

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczych na Wydziale  Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja.

Stanowisko jest związane z Priorytetowym Obszarem Badawczym Antropocene i przedstawiona propozycja planu badań musi być w zakresie tematycznym zgodnym z domenami badawczymi POB Anthropocene: Earth System science (ESS) lub Adaptation, Sustainability, Advancement, Protection (ASAP) lub  Emerging Fields (EF).  Dokładny opis tych domen badawczych można znaleźć na stronie https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:  
 
1) posiadają co najmniej stopień doktora;  
2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;  
3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej.
 
Dodatkowe oczekiwania: 
– stopień naukowy powinien być  uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub kandydat powinien być zatrudniony poza RP co najmniej od roku 2017  
– osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach. 
 
Oczekiwania (podlegają ocenie w trakcie zatrudnienia, po określonym okresie): 
– publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,  
– w ciągu około dwóch lat od zatrudnienia złożenie co najmniej jednego afiliowanego na UJ wniosku o grant zewnętrzny polski lub międzynarodowy o odpowiednim prestiżu, 
– angażowanie w interdyscyplinarne prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ. 
 

Warunki zatrudnienia:

– okres zatrudnienia 33 miesiące,

– wynagrodzenie w wysokości 140 – 170 tys. zł brutto rocznie,

– możliwość corocznego uzyskania grantu badawczego finansowanego ze środków POB Anthropocene.

Wersje ogłoszenia, polska i angielska, są dostępne na stronie:

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/148409581

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na badania@matinf.uj.edu.pl