research assistant

Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Ceramics and Refractory Materials
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria biomedyczna

details attached

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imic@agh.edu.pl