specjalista naukowo – techniczny

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Informacja o konkursie na stanowisko SPECJALISTY NAUKOWO – TECHNICZEGO w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty naukowo-technicznego w w zakresie chemii analitycznej/chemii klinicznej/biochemii (nr oferty 2021-195)

Wymagania: 

-posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie nauk chemicznych, farmaceutycznych, biochemii, biotechnologii lub pokrewnych, 
-co najmniej 5-letnie doświadczenie (w tym co najmniej 3-letni staż udokumentowany świadectwami pracy) w pracy z wysokosprawną chromatografią cieczową w połączeniu ze spektrometrią mas (UHPLC-MS) oraz wysokorozdzielczą spektrometrią mas (UHPLC-HRMS),  
-doświadczenie w pracy z systemami MS Thermo Scientific będzie dodatkowym atutem, 
-wiedza i doświadczenie w zakresie opracowywania i walidacji metod bioanalitycznych z zastosowaniem techniki UHPLC-MS, 
-wiedza i umiejętność opracowywania efektywnych procedur oczyszczania próbek biologicznych przeznaczonych do analiz UHPLC-MS, 
-wiedza i doświadczenie w zakresie celowanych analiz metabolomicznych, dużym atutem będzie doświadczenie w zakresie niecelowanych analiz metabolomicznych bądź lipidomicznych, 
-wiedza w zakresie analizy danych metodami chemometrycznymi, 
-biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
-doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach zagranicznych będzie zaletą. 

 Zakres obowiązków: 
-opracowywanie nowych metod bioanalitycznych do niecelowanych oraz celowanych analiz metabolomicznych oraz lipidomicznych, 
-przeprowadzanie analiz metabolomicznych oraz lipidomicznych próbek biologicznych w oparciu
o opracowane protokoły analiz, 
-monitorowanie poprawności działania urządzeń analitycznych podczas prowadzonych analiz oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych, 
-aktywna współpraca z jednostkami POB-BIOS realizującymi projekty badawcze, 
-pomoc przy opracowywaniu wyników badań, 
-przygotowywanie cyklicznych raportów z przebiegu prowadzonych analiz, 
-terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, 
-przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,  
-przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, 
-przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 
-przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i p. poż, 
– należyta dbałość o powierzone mienie.  

 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.
Stanowisko: specjalista naukowo-techniczny
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 25.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Stefan Chłopicki Dyrektor JCET
Data wytworzenia: 25.05.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@jcet.eu